طراحی سایت خبری

سیستم مدیریت خبر و خبرگزاری سی رخ

بازدیدکننده گرامی شاید شما در حالی که این صفحه را می بینید، با استفاده از کلمات کلیدی خاصی نظیر طراحی سایت خبری ، نرم افزار مدیریت تحریریه (نرم افزار تحریریه) ، نرم افزار مدیریت خبرگزاری (نرم افزار خبرگزاری)، نرم افزار مدیریت مطبوعات (نرم افزار مدیریت روزنامه ، هفته نامه ، ماهنامه ، سالنامه) ، طراحی سایت خبرگزاری و ... که در موتورهای جست و جو وارد کرده اید و یا از طریق نمونه کارهای ما برای مشتریان سیستم مدیریت خبر و خبرگزاری سی رخ، به این قسمت هدایت شده اید. این صفحه به هیچ وجه اشتباهی و بصورت تصادفی محبوب چنین کلمات کلیدی و بازدید نشده است با افتخار می توانیم ادعا کنیم که این اعتماد بالای مشتریان و بازدید کنندگان ما است که از طریق چنین ورودهایی به وب سایت سیستم مدیریت خبر و خبرگزاری سی رخ رسیده اند. کافی است که چند دقیقه وقت خود را به ما بدهید و بصورت دقیق سایت را بررسی نمایید.

باتشکر


با توجه به امکانات گسترده ای که در سیستم مدیریت تحریریه و خبرگزاری سی رخ وجود دارد، این قابلیت را برای شما به ارمغان می آورد که سیستم را آنگونه که براساس نیاز سازمان و مجموعه شما می باشد سفارشی گردد.


*** برای کسب اطلاعات بیشتر و توضییحات امکانات جامع سیستم باما تماس حاصل فرمائید. ***