سیستم مدیریت خبر و خبرگزاری

سیستم مدیریت خبر و خبرگزاری سی رخ

دنیای امروز دنیای رسانه هاست و اهمیت و جایگاه رسانه ها در جهان امروز بر هیچکس پوشیده نیست و رخنه وسیع رسانه ها در تار و پود زندگی ، بشر را کاملا وابسته کرده است.
دنیای امروز برایند ارتباطات بیش از حد وسیع و گسترده میان انسانهای امروزی است که از مجراهای مختلف تامین می گردد. از مهمترین انواع رسانه های امروزی رسانه های الکترونیک و خبری است.
در دنیای امروز سرعت انتقال و گستره توزیع اطلاعات و اخبار از اهمیت بالایی برخوردار است و لذا رسانه های خبری نسبت به سایر رسانه های مکتوب از اهمیت بالایی برخوردار هستند و آینده رسانه ها در فضای مجازی تعریف شده است.
با توجه به دانش بنیان بودن فضای مجازی انتخاب ابزار مناسب نقش جدی در موفقیت رسانه ها دارد. پیچیدگی فنی ، تغییر سریع نیازها و روشها در فضای مجازی و مخاطرات فعالیت در این عرصه بر اهمیت ابزار مناسب افزوده است.
سیستم مدیریت خبر و خبرگزاری سی رخ متمرکز و تخصصی در حوزه رسانه های خبری است و با شناخت دقیق نیازهای عرصه اطلاع رسانی مجازی و وتعامل با اصحاب موفق ترین رسانه های کشور بوجود آمده است.
پوشش تمامی نیازهای عرصه اطلاع رسانی مجازی و ارایه راه حل جامع و کارآمدی و کاربر پسند بودن نرم افزار ، ظرفیت سرویس دهی بالا ، پیش بینی مخاطرات خدمت رسانی در فضای مجازی و امنیت بسیار بالا و قیمت مناسب از ویژگی های اساسی سیستم مدیریت خبر و خبرگزاری است.برخی از امکانات سیستم مدیریت خبرگزاری سی رخ:

 • مدیریت کاربران
 • مدیریت کنترل دسترسی محتوی
 • مدیریت تنظیمات سیستم
 • مدیریت رویدادها
 • زیرسیستم اعلانات(تماس با ما و ...)
 • زیرسیستم نظرات کاربران بصورت اختصاصی(نمایش IPبازدید کننده و نظردهنده و ...)
 • مدیریت ارسال خبر
 • مدیریت سرویس اخبار
 • مدیریت تنظیمات قسمت ها
 • کارتابل و سردبیری خبر
 • مدیریت ترتیب اخبار
 • مدیریت نظرسنجی
 • مدیریت فید خوان (RSS خوان)
 • مدیریت پیوندها
 • مدیریت اشتراک خبری
 • و ...


با توجه به امکانات گسترده ای که در سیستم مدیریت تحریریه و خبرگزاری سی رخ وجود دارد، این قابلیت را برای شما به ارمغان می آورد که سیستم را آنگونه که براساس نیاز سازمان و مجموعه شما می باشد سفارشی گردد.


*** برای کسب اطلاعات بیشتر و توضییحات امکانات جامع سیستم باما تماس حاصل فرمائید. ***